!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Sommarvägen i Solna

Avfall & källsortering

Genom vårt sätt att leva skapas avfall. Eftersom vi bor i en stad finns begränsade möjligheter att förvara avfall nära bostaden. Därför måste vi alla ta ansvar och lämna rätt typ av avfall på rätt plats! 

I Solna Stad har vi källsortering av glas, metallförpackningar, hårdplast, pappersförpackningar, batterier och tidningspapper. Dessutom finns återvinningscentralen för grovsopor och miljöstationer för farligt avfall. 

Det här innebär i klartext att allt som kan återvinnas ska sorteras och lämnas där det tas om hand. Det enda som hör hemma i hushållssopor är diverse avfall som inte går att källsortera såsom blöjor och kattsand. 

Föreningen betalar stora pengar för sophämtning. Kostnaderna är direkt beroende av hur mycket sopor vi slänger i våra kärl. Om alla källsorterar kan avfallsmängden minska, och vi kan ha roligare för pengarna! 

Hantering av sopor

  • Tänk på att kärlen för hushållssopor ska gå att stänga helt.
  • Knyt ihop soppåsarna så håller vi rent och minskar lukt.
  • I tidningsinsamlingen lämnas INTE wellpapp, papperskassar, kartonger eller pizzakartonger, dessa ska vara i de gråa kärlen.
  • Plast och annat förpackningsmaterial ska lämnas i återvinningscentral på Virebergsvägen, detta gäller även glas.
  • Varje person ansvarar för att forsla bort grovsopor, batterier och övrigt skrymmande material.
  • Om det för tillfället är fullt i ett kärl, hitta ett annat kärl eller forsla iväg dina sopor på annat sätt.

Sortering av sopor

Bruna kärl: Matavfall 

Matavfall i speciella papperspåsar. Om du inte deltar i återvinningen av matavfall kan du kontakta någon i styrelsen för att få startkit.

För matavfall används de specialla påsar du kan hitta i korridoren utanför vårt soprum.

Gröna kärl: Hushållssopor

Här läggs de hushållssopor som inte kan sorteras med undantag för övriga sopor som lämnas till återvinningsstation.

Grå kärl: Kartong och pappersförpackningar

Här lägger du ihopvikta pappersförpackning och mindre mängder av wellpapp.

Svarta kärl: Tidningspapper

Endast tidningar, tidskrifter och reklamblad samt annat papper av tidiningskvalitet. (OBS Ej papperskassar, fönsterkuvert eller kuvert med självhäftande klister)

Återvinningsstation: Övriga sopor

För övriga sopor finns en återvinningsstation med kärl för återvinning av glas, metall och hårdplast på Virebergsvägen, mellan nr 16 och 18.

I metallåtervinningen lägger du t ex konservburkar, aluminiumfolie och värmeljuskoppar.

I containern för plastförpackningar läggs crème fraîche-burkar, plastflaskor och liknande. Även mjukplast som plastpåsar, plastfolie och mjuka plastförpackningar lämnas i plaståtervinningen.

Sorteringsguide för dig som är osäker på hur du ska sortera.

Tömning

Tömning av kärlen sker normalt måndagar.

Grovsopor

Föreningens har inget grovsoprum. Grovsopor ska lämnas på kommunens platser för källsortering och grovsopor. Läs mer om detta under rubriken Återvinningscentral i menyn till vänster.

Grovsopor får inte lämnas i trapphuset eller i porten. Det innebär brandrisk samt risk för böter för föreningen.

Tips när det gäller andra typer av sopor!

Lämna farligt avfall & textilier på Solnaplan - torsdagar.                       På Solnaplan (torget med fontänen) är det återvinningstorsdag varje vecka för farligt avfall och textilier mellan kl 17-18:30. RagnSells tar hand om ditt farliga avfall och någon av hjälporganisationerna samlar in begagnade kläder, skor och möbler Farligt avfall är t.ex spillolja, rester av färg, lack, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel. batterier, glödlampor, lysrör, kvicksilvertermometrar m.m. Elavfall, dvs allt med sladd och/eller batteri, klassas som farligt avfall. Grovavfall till återvinningscentralen Närmaste återvinningcentral, Kvarnkullen ÅVC, ligger på Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg. Förpackningar till återvinningsstationen Närmaste återvinningsstationer finns på Virebergsvägen och på ICA MaxiTips när det gäller andra typer av sopor! Lämna farligt avfall & textilier på Solnaplan torsdagar På Solnaplan (torget med fontänen) är det återvinningstorsdag varje vecka för farligt avfall och textilier mellan kl 17-18:30. 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion